tiistai 12. tammikuuta 2010

Palveluiden protoilua näyttämöllä

Sinco-hankkeen tavoitteena on kehittää palveluiden ideointi- ja protoiluympäristö, jossa voidaan kehittää ja nopeasti testata parannettuja tai täysin uusia palveluideoita karkean mallin avulla.

Projekti alkoi syksyllä, ja syksyn tavoitteena oli selvittää, minkä tyyppisenä protoiluympäristö tukisi nopeaa ideoiden testausta ja arviointia parhaiten. Protoilun tarpeita selvitettiin yhdessä palvelumuotoiluprojektien ohessa, ja iso osa kehitysideoista syntyi juuri protoilun ohella tarpeita havainnoimalla.

Muita olemassaolevia palveluprotoiluympäristöjä selvittäessä kävi ilmi, että nykyiset palvelumuotoiluympäristöt ovat usein joko hyvin tarkkaan rajatulle palvelusektorille suunnattuja tai  muutoin kooltaan erittäin massiivisia, jolloin niiden käyttäminen tukee huonosti kevyttä ja nopeaa ideointia.

Service Innovation Cornerista haluttiin lähteä tekemään kevyttä, nopeasti käyttöönotettavaa ja helposti erilaisten palveluiden ideointiin ja prototypointiin taipuvaa kokonaisuutta, nimensä mukaisesti leikkisää ”nurkkausta”, jossa palveluiden kokeilu, kehittäminen ja arviointi onnistuu nopeasti ja vaivattomasti.

Vastaavasti nämä palveluiden hahmomallit ovat hyvin karkeita, ja hahmottavat palvelua vain suurpiirteisesti, kuitenkin siten että palvelun keskeisimmät tavoitteet ja ominaisuudet näkyvät selvästi. Peer Insightin Jeneanne Rae:ta lainaten, Rough draft needs to be rough, eli hahmomallin tuleekin olla karkea (ei suinkaan yksityiskohtia myöten hiottu kokonaisuus).


Sincon yksi keskeisimmistä osista palveluprotoilun kannalta tulee olemaan palvelunäyttämö. Se on tila, jonne voidaan lavastaa palvelutuokion eri tilanteita ja testata uusia palveluun liittyviä ideoita. Palvelunäyttämöä voisikin karkeasti verrata Star Trek -sarjan avaruuslaivassa sijaitsevaan Holodeckiin, joka muuntuu muistuttamaan etäisten planeettojen näkymiä, jotta miehistö voi harjoitella, analysoida ja kehittää toimintaansa kyseisessä ympäristössä. Palvelunäyttämön ohjausjärjestelmää varten kehitetään omaa ohjelmistoa yhdessä Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliympäristöjen kehittämiseen erikoistuneen pLab:in kanssa yhteistyössä.

Tilojen ja laitteiston kehittämisen yhteydessä projektissa tähdätään myös palveluiden protoilun ja ideoinnin menetelmien kehittämiseen. Projektin tavoitteina onkin kehittää prosesseja Pohjoisen Suomen pienten ja keskisuurten yritysten palveluiden synnyttämiseen ja parantamiseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti