tiistai 22. joulukuuta 2009

Palveluproto herättää matkailuidean eloon - case Ranuan eläinpuistoKehitimme Ranuan Seudun Matkailu Oy:n kanssa syys-joulukuun aikana opiskelijavoimin brittituristeille suunnatun joulumatkailukonseptin. Teollisen muotoilun opiskelijaryhmään kuuluivat Hanna Vuontisjärvi, Paula Väisänen, Marjo Pohjanen ja Mikko Ronkainen. Projektin tavoitteena oli Ranuan seudun matkailun alustavien ideoiden jatkojalostaminen, tarinan luominen ja asiakaskokemuksen prototypointi. Projektin avulla pilotoitiin myös palveluprotoiluympäristöä edullisella välineistöllä sekä täsmennettiin joitakin lopullisen ympäristön vaatimuksia.

Projektissa saatiin hyviä kokemuksia tarinaan pohjautuvan ohjelmapalvelun ja tunne-elämyksen havainnollistamiskeinoista. Asiakkaan palvelupolku herätettiin eloon taustaprojisoitujen maisemakuvien ja -äänien avulla palvelutuokio kerrallaan. PhotoShopilla tehdyt kuvamanipulaatiot ja Powerpoint mahdollistivat palveluprosessin nopean ja edullisen havainnollistuksen kuvin ja äänin. Prototyyppiin kuului oleellisena osana myös asiakkaiden ja palvelun tarjoajan roolien näytteleminen sekä tarvittava fyysinen rekvisiitta.

Ranuan seudun matkailu Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hinno oli positiivisesti yllättynyt projektin tuotoksista. Hänen mukaansa palveluproto toimii hyödyllisenä keskustelun apuvälineenä puhuttaessa eri sidosryhmien kanssa konseptista jota ei vielä ole. Se myös mahdollistaa palvelukonseptin kehittämisen pidemmälle ennen massiivista pilotointia ja siten pienentää investointeihin liittyviä riskejä.

Projekti eläinpuiston kanssa jatkuu tammikuussa taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun sekä tekstiili- ja vaatetussuunnittelun opiskelijoiden voimin matkailukonseptiin liittyvien yksityiskohtien suunnittelulla.