tiistai 22. joulukuuta 2009

Palveluproto herättää matkailuidean eloon - case Ranuan eläinpuistoKehitimme Ranuan Seudun Matkailu Oy:n kanssa syys-joulukuun aikana opiskelijavoimin brittituristeille suunnatun joulumatkailukonseptin. Teollisen muotoilun opiskelijaryhmään kuuluivat Hanna Vuontisjärvi, Paula Väisänen, Marjo Pohjanen ja Mikko Ronkainen. Projektin tavoitteena oli Ranuan seudun matkailun alustavien ideoiden jatkojalostaminen, tarinan luominen ja asiakaskokemuksen prototypointi. Projektin avulla pilotoitiin myös palveluprotoiluympäristöä edullisella välineistöllä sekä täsmennettiin joitakin lopullisen ympäristön vaatimuksia.

Projektissa saatiin hyviä kokemuksia tarinaan pohjautuvan ohjelmapalvelun ja tunne-elämyksen havainnollistamiskeinoista. Asiakkaan palvelupolku herätettiin eloon taustaprojisoitujen maisemakuvien ja -äänien avulla palvelutuokio kerrallaan. PhotoShopilla tehdyt kuvamanipulaatiot ja Powerpoint mahdollistivat palveluprosessin nopean ja edullisen havainnollistuksen kuvin ja äänin. Prototyyppiin kuului oleellisena osana myös asiakkaiden ja palvelun tarjoajan roolien näytteleminen sekä tarvittava fyysinen rekvisiitta.

Ranuan seudun matkailu Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hinno oli positiivisesti yllättynyt projektin tuotoksista. Hänen mukaansa palveluproto toimii hyödyllisenä keskustelun apuvälineenä puhuttaessa eri sidosryhmien kanssa konseptista jota ei vielä ole. Se myös mahdollistaa palvelukonseptin kehittämisen pidemmälle ennen massiivista pilotointia ja siten pienentää investointeihin liittyviä riskejä.

Projekti eläinpuiston kanssa jatkuu tammikuussa taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun sekä tekstiili- ja vaatetussuunnittelun opiskelijoiden voimin matkailukonseptiin liittyvien yksityiskohtien suunnittelulla.

perjantai 20. marraskuuta 2009

Virtuaaliympäristöjen signaalisessio

Vierailimme Rovaniemen TE-keskuksessa TEKESin TILA-hankkeen järjestämässä signaalisessiossa, jonka aiheena oli virtuaaliympäristöt työnteossa ja opetuksessa. Tapahtuma toteutettiin videoneuvotteluyhteyden kautta, ja läsnäolijoita oli Rovaniemen lisäksi myös Oulusta, Porista, sekä Helsingistä.

TKK:n tutkija Anu Sivunen esitteli signaalisession keskustelun pohjana olleet esimerkki-caset, Forterra Systemsin toteuttama onnettomuussimulaattori, sekä muutama viikko sitten julkaistu Second Life Enterprise, yrityskäyttöön suunniteltu virtuaaliympäristö. Esittelyn jälkeen pidettiin kaksivaiheinen ryhmäkeskustelu paikkakuntakohtaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin casejen pohjalta syntyneitä ajatuksia, jotka esiteltiin tiivistetysti muille paikkakunnille neuvotteluyhteyden yli.

Toisessa vaiheessa ryhmät ideoivat virtuaaliympäristöjen hyödyntämismahdollisuuksia yritysten näkökulmasta. Tässä vaiheessa punnittiin myös mahdollisia uhkia sekä toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi.Sincon näkökulmasta mielenkiintoista oli nimenomaan reaalielämän palveluiden testaus ja kehittäminen virtuaaliympäristössä. Tällöin tiimityöskentelyä olisi mahdollista toteuttaa ilman, että kaikki työryhmän jäsenet ovat fyysisesti samassa tilassa. Tämä mahdollistaisi myös helpon palveluiden testaamisen eri kulttuurien edustajilla, mikä olisi hyödyllistä vaikkapa matkailupalveluiden testaamiseen.

Vaikka virtuaaliprotoilussa nähtiin omat mahdollisuutensa, huomattiin myös siinä myös reaalimaailmatestaukseen verrattuna selkeitä puutteita. Non-verbaalinen viestintä sekä monet muut käyttäjäkokemukseen vaikuttavat tekijät eivät ainakaan toistaiseksi välity hiirenklikkauksen kautta. Tämän vuoksi virtuaaliprotoilukin kaipaa rinnalleenainakin toistaiseksi vielä reaalielämän fyysistä protoilua.

Päällimmäisenä ajatuksena mieleen jäikin se, miten virtuaalinen ja fyysinen protoilu tukisivat toisiaan parhaiten testauksessa ja tuotekehityksessä?

torstai 12. marraskuuta 2009

Linkkivinkkejä

Jostain pitää aloittaa. Yleistä palvelumuotoilusta:
Palvelumuotoilusta Wikipediassa
Mikko Koiviston Taiteen Maisterin lopputyö palvelumuotoilusta

Ilman työkaluja on vaikea tehdä töitä. Täältä löytyy työkaluja palvelumuotoiluun:
Service Design Tools

Pysy ajan tasalla! Katso, mitä tapahtuu palvelumuotoilun saralla:
Service Design Network
Service Design Hub

Palvelumuotoilublogeja, joita kannattaa seurata:
Design for Service

Yhdessä tekeminen kannattaa. Palvelumuotoiluworkshopeista:
Experience Prototypingn in Service Design, Workshop, Helsinki 5.10.2009
Experience Service Design, Kuopio 7-9.9.2009

Palvelumuotoilu on kokemuksen ja vuorovaikutuksen suunnittelua:
Designing for Experience

Palvelumuotoiluyrityksiä:
Livework
Enginegroup
Ideo

Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja verkostot:
SILAB- Service Innovation Laboratory on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun kehittämä foorumi, jossa eri alan osaajia "törmäyttämällä" mahdollistetaan palveluinnovaatioiden syntyminen.

Service Innovation Corner -hankkeen projektiblogi avattu!

Tässä blogissa tullaan julkaisemaan Service Innovation Corner -hankkeeseen liittyviä ajankohtaisia tapahtumia, uutisia ja projektiin liittyvää materiaalia.

Service Innovation Corner (SINCO)-hanke on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan EAKR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on palveluprotoiluympäristön rakentaminen ja pilotointi. Lue lisää hankkeen perustiedoista teollisen muotoilun laitoksen sivuilta: www.ulapland.fi/sinco.