tiistai 4. tammikuuta 2011

Virtuaalitilojen viidakossa

Sincon kaltaisia tiloja nimitetään yleisesti virtuaalitiloiksi, joiden nimitys tulee siitä, että niissä pyritään mallintamaan todellisuutta keinotekoisesti. Sinco poikkeaa kuitenkin muista vastaavista tiloista ratkaisevasti seuraavasti:

Toisin kuin useimmissa virtuaalitiloissa, Sincossa sisältöä ei tuoteta raskailla ja monimutkaisilla sovelluksilla jotka vaativat erityisosaamista tai ohjelmointitaitoja. Sen sijaan sisällön esittämisessä käytetään kaikille opiskelijoille tutuilla presentaatio-ohjelmilla kuten Microsoft Officen Powerpointilla sekä OpenOfficen Impressillä. Näiden lisäksi Sincoon on suunnitteilla myös oma, perinteisiä presentaatiosovelluksia paremmin monisäikeistä lineaarisuutta tukeva Agila-ohjelmisto, jolla niin ääntä kuin kuvaakin ohjataan. Sen käyttölogiikka on kuitenkin mukailtu vahvasti muistuttamaan jo muita opiskelijoiden käytössä olevia sovelluksia.