tiistai 4. tammikuuta 2011

Virtuaalitilojen viidakossa

Sincon kaltaisia tiloja nimitetään yleisesti virtuaalitiloiksi, joiden nimitys tulee siitä, että niissä pyritään mallintamaan todellisuutta keinotekoisesti. Sinco poikkeaa kuitenkin muista vastaavista tiloista ratkaisevasti seuraavasti:

Toisin kuin useimmissa virtuaalitiloissa, Sincossa sisältöä ei tuoteta raskailla ja monimutkaisilla sovelluksilla jotka vaativat erityisosaamista tai ohjelmointitaitoja. Sen sijaan sisällön esittämisessä käytetään kaikille opiskelijoille tutuilla presentaatio-ohjelmilla kuten Microsoft Officen Powerpointilla sekä OpenOfficen Impressillä. Näiden lisäksi Sincoon on suunnitteilla myös oma, perinteisiä presentaatiosovelluksia paremmin monisäikeistä lineaarisuutta tukeva Agila-ohjelmisto, jolla niin ääntä kuin kuvaakin ohjataan. Sen käyttölogiikka on kuitenkin mukailtu vahvasti muistuttamaan jo muita opiskelijoiden käytössä olevia sovelluksia.Yksinkertaisuuden vuoksi myöskään sisältöä ei tuoteta tietokoneella reaaliaikaisesti 3d-maailmana kuten monissa muissa virtuaaliympäristöissä, vaan niiden sijaan käytetään valokuvia sekä videota taustojen toteuttamisessa. Tämä mahdollistaa nopean siirtymisen palveluideasta konkreettisiin prototyyppeihin, mikä on ollut yksi Sincon päätavoitteista.
Sincossa virtuaalilavasteiden lisäksi tärkeä tehtävä on myös muulla palvelunäyttämöllä olevalla rekvisiitalla.

Siinä missä nykyisissä virtuaalitiloissa on pyritty mallintamaan mahdollisimman tarkasti olemassaolevaa ympäristöä, on Sincossa pääpainoarvo nimenomaan ideoiden nopeassa konkretisoinnissa: Kun palveluidea syntyy, siitä pystytään tuottamaan karkea hahmotelma pikaista idean tunnustelua varten hyvinkin nopeasti. Mikäli idea sitten kantaa testailun myötä, voidaan prototyyppiä tarkentaa ja parannella käytössä olevien resurssien mukaisesti.

Muita olemassaolevia virtuaalitiloja:

EONreality inc. yhtiön iCube
Fraunhofer-akatemian ServLab
Lapin ammattikorkeakoulun Envi
Seinäjoen ammattikorkeakoulun CAVE

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti